Waarom bedrijfsmassage?

Bedrijfsmassage wordt door de werknemer zeer gewaardeerd als teken van zorg en aandacht vanuit de bedrijfsleiding en werkt positief door op de algemene motivatie, een betere samenwerking en een beter bedrijfsresultaat tot gevolg.

Stoelmassage op het werk.

  • In 15 tot 20 min krijgt de werknemer een verfrissende massage.
  • De massage wordt met de kleding aan ervaren.
  • De zuurstoftoevoer naar de hersenen wordt bevordert wat effect heeft op de afvoer van de afvalstoffen uit het lichaam.
  • Verbetert de motivatie en vermindert stress.
  • Zorgt voor een goede werksfeer.
  • Geeft vitalisering van lichaam en geest.
  • Vermindering van het ziekteverzuim.

Naast een ontspannende en stimulerende werking heeft deze vorm van stoelmassage een sterk therapeutische effect. Voorbodes van ernstige klachten kunnen tijdig worden herkend. Let wel dat massage geen vervanging is van andere nodige medische behandelingen. Indien klachten aanhouden wordt bezoek aan arts of specialist aangeraden. Bedrijfsmassage is een eenvoudige en laagdrempelige manier om te werken aan een gezond en vitaal bedrijf.

Fiscale voorwaarden

De overheid stimuleert werkgevers om een gezonde werkomstandigheden te creëren. Zo blijven uw werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond. Op de website van de belastingdienst kunt u lezen dat massage op het werk wordt erkend als arbo-voorziening, wat u als werkgever fiscaal voordeel oplevert. U investeert immers in de gezondheid en duurzaamheid van uw medewerkers. De werkelijke kosten voor bedrijfsmassage vallen hierdoor beduidend lager uit omdat u de massages onbelast kunt aanbieden.

Hierbij zijn er twee mogelijkheden.

. U kunt massages opnemen in uw arbo-plan.
. U kunt de massages opnemen in de werkkostenregeling.

Aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kunt u er voor kiezen om de stoelmassage op te nemen in uw ARBO-PLAN ter preventie van werkgerelateerde klachten. Daarmee behoren de massages fiscaal tot de nihilwaardering net zoals de veiligheidsbril, de medische keuring of een arbeidgeneeskundig onderzoek. U kunt dus onbelast en onbeperkt massages verstrekken en opvoeren als bedrijfskosten. De berekende BTW kan in mindering worden gebracht op omzetbelasting.

De voorwaarden waaraan u volgens de belasting moet voldoen zijn:

. U hebt als werkgever een arboplan.
. De massages maken in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
. De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.
. De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
. De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.
. Er is sprake van aanmerkelijke privebesparing voor werknemers.

Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen stoelmassages nog steeds worden versterkt, maar gaan ze wel ten koste van 1,2 % ruimte in de werkkostenregeling. Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst.

Wilt u meer weten over de diverse betalingsmogelijkheden tot tarieven voor stoelmassage? Neem dan contact met mij op.